Γυναίκα ίσον ελευθερία

Γυναίκα. Πλάσμα δυνατό, ακμαίο, όμορφο, αυθεντικό, ικανό, ανθισμένο ή μαραμένο μα πάντοτε λαμπερό, περιποιημένο ή απεριποίητο, μα πάντοτε λουλουδένιο. Γυναίκα φως, δύναμη, ελπίδα, άνοιξη. Γυναίκα

Continue Reading