ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Στα γυμναστήρια, οι περισσότεροι αθλούμενοι, όταν συζητάνε με τον προσωπικό γυμναστή τους, πάντοτε επισημαίνουν τι στόχο έχουν, δηλαδή τι αποτέλεσμα θέλουν να τους αποφέρει

Continue Reading