Οι επαγγελματικές ασθένειες: μέτρα προστασίας και δικαιώματα εργαζομένων

Παλαιότερα, η ιδέα του θανάτου ενός προσώπου συγγενικού ή μη, εξαιτίας κάποιου εργατικού ατυχήματος ή μιας αρρώστιας που οφειλόταν στην επαγγελματική του ενασχόληση, δεν ήταν

Continue Reading