Οι ‘παίκτες’ και οι ‘επενδυτές’ στην Ελληνική αγορά του real estate πως επιδρά στον Τουρισμό

H σύνδεση του τουρισμού με το real estate είναι ισχυρότερη από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Το ίδιο και η συνεισφορά των παραπάνω κλάδων

Continue Reading