Ιωνικές γιορτές: Εξύμνηση του πολιτισμού στην πόλη μας

Οι Ιωνικές γιορτές αποτελούν έναν πολιτιστικό θεσμό καθιερωμένο πλέον, εδώ και μια εικοσαετία περίπου, που στόχο του έχει την προαγωγή του πολιτισμού μέσω της διοργάνωσης

Continue Reading